अप्रेशन गर्नु भन्दा अगाडी बिरामीलाई किन बेहोश बनाइन्छ ? - E Net Nepal

Post Top Ad

contact e.enetnepal@gmail.com to Advertise here

अप्रेशन गर्नु भन्दा अगाडी बिरामीलाई किन बेहोश बनाइन्छ ?

Share This

धतुरे : यार चतुरे, अस्पतालमा अप्रेशन गर्नु भन्दा अगाडी बिरामीलाई किन बेहोश बनाइन्छ होला है ?
चतुरे : (अलिक बेर सोचेर) यदि बेहोश गरेन भने बिरामी आँफैले अपरेशन गर्न सिक्यो भने डाक्टरकोमा को नै आउँछ र ?

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

contact e.enetnepal@gmail.com to Advertise here