भाँडा मझ्नेलाई टिप्स दिँदा - E Net Nepal

Post Top Ad

contact e.enetnepal@gmail.com to Advertise here

भाँडा मझ्नेलाई टिप्स दिँदा

Share This

धतुरे र चतुरे चिया खान सुबेदी दाईको चिया पसलमा गएछन । चतुरेले आधा गिलास चिया त्यत्तिकै गिलासमा नै छोडेको देखेर,
धतुरे : ए चतुरे, तैले गिलासमा चिया किन छोडेको हँ ?
चतुरे : भाँडा माझ्नेलाई टिप्स छोडीदिएको क्या ।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

contact e.enetnepal@gmail.com to Advertise here